KOIT TANTSUKOOL

TANTSUKOOLi sünnilugu

 

KOIT TANTSUKOOL kasvas välja Tantsuklubist Koit, mis asutati 2013 aasta kevadel, kui suur hulk pisikesi tantsijaid lõpetasid lasteaia ning alustasid sisseastumisi esimesse klassi. Kristina soov oli neile lastele pakkuda võimalust jätkata alustatud professionaalset tantsuteed, nüüd juba ühtse kollektiivina.

Tantsuklubi Koit sai alguse ema (Inna Raja) ja tütre (Kristina Raja) koostööst ja kirest ning armastusest tantsu ja selle õpetamise vastu. Inna Raja on olnud terve oma elu tantsija ja selle pisiku andnud edasi ka oma tütrele, kes juba noorena pälvis kahekordse juunioride maailmameistri tiitli modern-jazz tantsus. Sisimas on Kristinal alati olnud soov anda edasi oma õpitud teadmisi ja jagada saadud kogemusi ning luua oma tantsukool. 2013 aasta kevadel saadi noortelt tantsijatelt piisavalt motivatsiooni ja tahtejõudu, et oma unistus ellu viia. Tantsukooli eestvedajad Inna ja Kristina Raja on südamest tänulikud oma õpilastele ning loodavad kogu oma kollektiivile palju tantsulisi õppeaastaid , võidurõõmu, hoitust ning ühtekuuluvustunnet.


Eesmärk

 

KOIT TANTSUKOOLi eesmärgiks on laste- ja noorte tantsualase huvihariduse pakkumine. Esmalt laste- ja noorte vaba aja sisustamine tantsulise ja loomingulise ühistegevuse kaudu, mis kujuneks tervislikuks ja professionaalseks elustiiliks ning armastatud hobiks. Tantsukunsti ja tantsu toetava õppe pakkumine ning noorte professionaalse tantsijakarjääri loomine.

Tantsukooli oluline  eesmärk on nii vaimselt kui füüsiliselt tervete ja vastutustundlike tantsijate kasvatamine, kes teaksid oma väärtust ning oskaksid õpitud teadmisi rakendada ka teistes eluvaldkondades. Motiveerida tantsijaid ning tekitada eneseusku ja soovi tantsukunsti tulemit tutvustada nii Tallinnas kui ka väljaspool seda, osaleda tantsuvõistlusel ning tegeleda tantsu kui kunsti ja võistlusspordiga.

KOIT TANTSUKOOLi üks eesmärkidest on ka tantsuürituste ja tantsuga seotud heategevusürituste ning tantsulaagrite korraldamine ning erinevatel tantsuvõistlustel ja projektides osalemine.

Tantsukooli õpingud arvestavad õpilase mitmekülgset arengut ning pakuvad õpilasele võimalust end erinevates tantsustiilides arendada. Erinevate stiilide õpetamiseks on tantsukoolis eriala kõrgharidusega professionaalid. Lisaks tantsueriala ainetele on koolis tantsukunsti toetavate ainete (lavameik, näitlemine, modellindus jms.) õppimise võimalus.Väga oluline on, et treeningud püsiksid laste jaoks huvitavate ja intensiivsetena ning oleksid kehalisele arengule igati toetavad ja õpilase individuaalset tervist arvestavad. Seepärast toimub ka suurema treeningkoorumusega rühmadel iga aastane füseoterapeudi ja vanema soovil spordiarsti ülevaatus.

KOIT TANTSUKOOL on loonud kõik võimalused professionaalse artisti koolitamiseks.