Alustajale

Alustajale

 

Esimesel õppeaastal tegeletakse ühtsuse loomise, treeningvilumuse ja kohusetunde saavutamisega, arendatakse lavalist olekut ning esinemisjulgust ja harjutakse publikuga, käies juba pisikesena väiksematel esinemistel. Esimese aasta õppeplaanis edasijõudnutele on akrobaatika, klassikaline tants ja tantsu tehnika ning algajatele üldine tantsutehniline tund, mis hõlmab endas ka eelpool nimetatud stiile ning on vajalik tantsija kehaliseks ettevalmistuseks.

Peale esimest treeningaastat pööratakse tähelepanu juba õpitule ning õpitakse laste jaoks uusi tantsustiile ning laskutakse nende olemusse ja erinevustesse. Proovitakse oma võimeid väiksematel tantsufestivalidel ja võistlustel. Võetakse vastu palju esinemisi esinemiskogemuse saavutamiseks. Alates 3. õppeaastast ja edasi eeldatakse, et on saavutatud tase, millega võib esineda ka Eestist väljaspool. Eelneva tulemusel kasvavad professionaalsed tantsijad, kelle esinemised on ka vastavalt tasustatud (16-18 aastaselt) ning kellega saab osaleda erinevates tantsulistes projektides, festivalidel ja teistel tantsuga seotud üritustel.

KOIT TANTSUKOOL teeb omalt poolt kõik, et tagada laste ja noorte maksimaalne eakohane areng ja sisustada nende vaba aega positiivse ja meeldejääva tantsulise tegevusega pikkade aastate jooksul, sõbralikus ja eluterves õhkkonnas. Tantsuõpetaja ja kooli juhataja Kristina Raja kutsub kõiki huvilisi KOIT TANTSUKOOLI õppima.