Õppeained

TANTSUTEHNIKA

Kategooriad: Lastele ja noortele

Tantsutehnika tund algab soojenduse ning üldfüüsiliste jõu, venitus- ja vastupidavusharjutustega. Tunni keskosa pühendatakse tantsu tehnika õppimisele. Tantsija õpib tundma ja tunnetama oma keha ning selle kontrolli ja kasutust ruumis. Õpitakse tundma põrandat kui abistavat vahendit elementide sooritamiseks, mille tulemusel õpilane omandab tehnika, millega sooritada erinevaid tantsulisi elemente- pöördeid, hüppeid, slaide, tasakaale ja sammukombinatsioone.

Tantsutehnika tunni lõpuosas rakendatakse õpitu kombinatsioonideks /tantsudeks ning kasutatakse teadmisi loovateks ülesanneteks- individuaalselt, partneriga ning rühmana. Tund lõpeb venitus- ja lõdvestusharjutustega.

Treeningriietus