Õppeained

STREET JAZZ 16+

Kategooriad: Täiskasvanutele

Tantsutreening on mitmekülgset füüsilist koormust andev treeningsüsteem, mille tulemusel kujuneb korrektne rüht, tasakaal ja tugevneb immuunsüsteem.

Street jazz treening algab soojendavate kombinatsioonide ning üldfüüsilist vormi, parandavate harjutustega, kus õpilane õpib tundma ja tunnetama oma keha kui liikumisvahendit. Olulist tähelepanu pööratakse ja juhitakse õigele kehahoiakule ning koordinatsioonile.

Tunni keskosas tegeletakse süvitsi koreograafia loomise ning selle olemusega. Street jazz on väga lai mõiste, mille alla koonduvad erinevad mitmekülgsed, jõulised ja liikuvad tantsustiilid ning elemendid. Nendega mängides, neid ühildades ja tundma õppides tekib omanäoline koreograafia. Liikumine on üks esmaseid väljendusvorme, mille loomisel saavad kaasa lüüa ka õpilased ise. Loomisel ja liikumisel on nii füüsilisi kui vaimseid pingeid vabastav mõju.

Tunni lõpuosas keskendutakse keerulisemate elementide (“trikkide”) õppimisele ning painduvuse arendamisele. Sooritades venitus- ja lõdvestusharjutusi.

Treeningriietus