Õppeained

REPERTUAARI KLASS

Kategooriad: Lastele ja noortele

Repertuaari klass on tund, kus tegeletakse uue koreograafilise loomingu loomisega. Repertuaari loomisel arvestame õpilaste tantsutehnilist taset ning rühmasisest sünergiat. Iga tantsuõpetaja/koreograafi tund ning loomise metoodika on vastavalt tema loomingulisele isiksusele ning tantsustiililisele  taustale  erinev. Repertuaari omandamine on pikk protsess idee kujundamisest/mõtestamisest/arusaamisest valminud tantsukavade puhastamiseni.  Repertuaari omandamiseks on ainuvõimalik moodus olla tantsutundides kohal. Iga rühma liige on vastutajaks ühise koreograafia loomise õnnestumise ning esitamise kvaliteedi eest. Vastutustundliku artisti eetika kohaselt kordab iga õpilane iseseisvalt õpitud koreograafilist materjali ning läheb järgmisesse tundi teadliku ja motiveerituna.

Treeningriietus