Õppeained

Mudilaste ( 4-6 aastaste) tantsu- ja akrobaatikatund

Kategooriad: Lastele ja noortele

Tantsutunnid põhinevad üldfüüsilisel tantsutreeningul, kus õpitakse oma keha tundma ja tunnetama ning kohanetakse pingutuse ja eneseületusega. Tantsutunnis õpitakse klassikalise tantsu lihtsamaid tantsusamme ja elemente ning luuakse tantsu repertuaari, kus kasutatakse erinevate tantsustiilide aluseid. Akrobaatika tunnis õpitakse akrobaatilisi elemente ning tegeletakse painduvuse arendamisega.