Õppeained

JAZZTANTS

Kategooriad: Lastele ja noortele

Nii jazz kui jazztants on väga laiad mõisted, mille all viljeletakse erinevaid jazzi vorme ning iga looja annab jazzile omanäolise tähenduse olenemata jazzi originaalsest tõlgendusest. 

Jazztantsu tunnis õpitakse eriilmeliste jazzi stiilide (Lüüriline jazz, karakterjazz, modernjazz, brodwayjazz) baastehnikat, kus erinevate jazzi liikide mõjutused on harmooniliselt segunenud. Tunni ülesehitus ja sisu sõltub tunnis osalevate õpilaste tantsutehnilisest ettevalmistusest ja stiilipõhisest väljendusvõimekusest. Jazztantsu tunni eelduseks on klassika tundides osalemine. Jazztantsu põhjalikul tundmisel ja valdamisel on tantsijal konkurentsivõimeline baas tantsumaastikul tegutsemiseks.

Treeningriietus