Kodukord

 1. Ruumirentnik kasutab heaperemehelikult kõiki KOIT TANTSUKOOL ruume ning ruumidest lahkudes jätab ruumid samasse seisukorda, mis need olid saabudes.
 2. Ruumirentnik arvestab, et kui tema kasutuse järgselt vajab ruum ekstra koristust (näiteks praht on laiali, põrandatel jäljed, nõud pesemata jms.), siis lisandub ruumirendi hinnale koristustasu 50€.
 3. Ruumirentnik on teadlik, et ruum on broneeritud, kui ruumirendi eest esitatud arve on õigeaegselt tasutud. Arve tasumata jätmise korral broneering tühistatakse.
 4. Ruumi broneerimisel peab arvestama, et broneeritud kellaaeg sisaldab ka ettevalmistusaega. (Kui broneerite ruumi näiteks 9:00-14:00, on ruum teie kasutuses 9:00-14:00 ning enne ja pärast võib ruumis toimuda teisi tegevusi, st ei saa arvestada varasema saabumise või ülemindud ajaga.)
 5. Juhul kui ruum on teie aja lõppedes vaba ja kasutate ruumi üle oma broneeritud aja, tuleb sellest teavitada, tegevus kooskõlastada ja esitame teile lisaaja eest täiendava arve.
 6. Juhul kui ruumirentnik saab oma kasutusse KOIT TANTSUKOOL ruumide võtme, siis seda ei ole lubatud anda edasi kolmandatele isikutele ning ruumirentnik vastutab ruumide turvalisuse eest ruumide kasutuse ajal.
 7. Ruumist lahkudes tuleb lukustada KOIT TANTSUKOOL uksed ja kustutada kõik tuled ning paigutada ruum algsesse seisukorda.
 8. Tänavale viivate uste lahti jätmine (nt kivi, harja vms ukse vahele panemisega) ei ole kogu maja turavlisuse tagamiseks lubatud.
 9. Ruumi broneerimisel on võimalik kasutada KOIT TANTSUKOOL wc-d, dušši ja garderoobi.
 10. Saalis oleva tehnika kasutamine on vajalik eelnevalt kooskõlastada. Juhul kui kasutate tehnikat, on vajalik tehnika peale kasutamist ühendada algsesse süsteemi selliselt, nagu see oli enne teie kasutamist.
 11. Tantsusaalide põrandale ei ole lubatud asetada esemeid ilma aluskatteta (standid, toolid, lauad jms.), mis jätab spetsiifilisele kattele jälgi.
 12. Tantsusaalis on lubatud liikuda jalanõudega, mis ei jäta tantsupõrandale jälgi, kontsakingad on lubatud ainult juhul kui kasutatakse spetsiaalseid kontsakaitsmeid.
 13. Tantsusaalis ei ole lubatud sisse lülitada ventilatsiooni nuppu, see ei tööta, aga tekitab venitileerituse naabrite juures, millega kaasneb KOIT TANTSUKOOLIle mahukas elektri kulu, juhul kui omavoliliselt süsteem sisse lülitatakse siis kuulub selle hüvitamine täies ulatuses rentnikule.
 14. Akrobaatika saali põrandal on lubatud liikuda ainult pehme sussiga, sokkides või paljajalu.
 15. Akrobaatika saali põrandale ei ole lubatud asetada mööblit, stande jms, mis põrandat rikub.
 16. Tantsusaalides ja garderoobides söömine ei ole üldjuhul lubatud. Selleks on KOIT TANTSUKOOLis eraldi ooteala. Juhul kui soovite korraldada toitlustamisega üritust, on vajalik see eelnevalt kooskõlastada.
 17. Asjade hoiustamine KOIT TANTSUKOOL ruumides ei ole lubatud ilma eelneva kooskõlastuseta.
 18. KOIT TANTSUKOOL vara kasutamine ilma eelneva kooskõlastuseta ei ole lubatud (N: kapis olevad nõud, treeningvahendid jms.)
 19. KOIT TANTSUKOOL ei vastuta ruumirentniku parkimise või parkimiskulude eest.
 20. Juhul kui ruumirentnik rikub KOIT TANTSUKOOL vara, on ta kohustatud tehtud kahjud korvama.